ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


PG CENTERS

AKNU MSN PG Center, Kakinada

AKNU PG Center, TadepalligudemSpecial Officer:: Prof. S Prasanthi Sri


Special Officer::Sri N S Raghavendra